ZEN


Català: 


ZEN

El Zen és un camí senzill per apropar-nos i experimentar allò més autèntic i essencial de nosaltres mateixos, per alliberar els bloquejos que podem tenir, curar les ferides del passat, i netejar de prejudicis la nostre ment, per així poder experimentar lo més autentic i profund en la nostra vida quotidiana.

Dintre de les diferents tradicions del Zen, el Zaike-Zen es un camí adaptat a tot tipus de persones, encara que mai hagin practicat el mètode Zen de maduresa humana.

Per aconseguir aquest objectiu de ser realment nosaltres mateixos, és necessari fer una practica senzilla de 15 a 20 minuts diaris a on també s'introdueix el treball amb els Kôan.
Per ampliar més aquesta informació, cliqueu Kôan.
Si voleu més informació sobre la pràctica cliqueu meditació.

Amb la constància d'aquesta pràctica senzilla, anem canviant poc a poc la nostre manera de pensar, sentir, veure i estar per poder fondre'ns en una Experiència de la Realitat, que malgrat que ens envolta sempre, som incapaços d’experimentar.

És viure allò que es més sagrat i profund. Arribar a la màxima plenitud i maduresa en la nostra existència.
Aquesta reconnexió amb allò més autentic de nosaltres mateixos, es manifesta experimentant la unitat, empatia i amor a tothom i a tot lo que ens envolta.

Tot i que el mètode és senzill, per poder assolir l'objectiu, és important tenir un bon amic , company de camí experimentat que hagi viscut prèviament l’ “Experiència” i superat la major part de les etapes: un Mestre Zen.
En el meu cas, igual que en el més d’un centenar de persones, he tingut la sort de treballar amb en Pedro Vidal, Mestre Zen format a Japó, qui ha adaptat el Zen tradicional a les persones occidentals i al moment actual, amb un mètode senzill, propi i autèntic, sense modificar la seva qualitat essencial .

Us convido de cor a tots els que vulgueu fer un treball profund per poder experimentar i gaudir de la Realitat a una trobada retiro que fem tot un cap de setmana cada dos mesos a Barcelona.

Per qualsevol informació em podeu trocar al 629 530 835
O bé visitar la Web d'en Pedro Vidal, Centre de formació Sincronia a:


KÔAN

Els Kôan formen part de la pràctica del Zen i també són una part important del mètode utilitzat per Pedro Vidal.
El treball dels Kôan es realitza durant l'entrevista personal que es té amb el mestre que ens acompanya en el retiro o Sesshin i que es essencial per poder arribar a l'experiència de l’“Autèntic.”

Els Kôan, que literalment signifiquen preguntes sense resposta o “Llum en el Camí”, són plantejaments o paradoxes que el mestre acompanyant ens planteja i que em d'intentar resoldre, i que ens porten a una mena de carrer sense sortida per a la ment pensant.

Els Kôan ens conviden a saltar a un altre nivell de consciència i a transcendir la dualitat de la nostra ment racional.

El treball amb els Kôan és imprescindible fer-lo amb l'assistència d'un mestre Zen autoritzat.

La resposta és com una clau, una experiència, una realització, un despertar a allò més autèntic del moment present. Un ajut en els moments difícils i una força per assolir els objectius.

Pedro Vidal, a més de treballar els Kôan clàssics del Zen japonès, ha incorporat les experiències i ensenyaments dels místics d'occident.
Un dels seus llibres publicats és “Kôan inspirados en San Juan d la Cruz”

Exemple d’alguns Kôan:

Quantes gotes de pluja estan caient?

Davant teu hi a un vano
(es pregunta): qui veu el vano?

Dona un discurs amb la boca tancada.

Atura la barca de vela que navega allà al fons.
 

LA MEDITACIÓÉs una de les practiques essencials del Zen.
La variant que practiquem del Zaike-Zen no demana grans sacrificis posturals, més aviat s'adapta a les condicions de cadascú, sense forçar en absolut el cos.

La pràctica passa per ajustar la postura correctament, un auto-massatge per harmonitzar el cos amb la ment i les emocions i fixar l'atenció, una relaxació visualitzada per incorporar també la imaginació i el treball amb la respiració i atenció en el Tanden.
Tot seguit faríem el treball amb els Kôan. Per més informació cliqueu Kôan.

Els beneficis obtinguts amb la pràctica constant d'aquest mètode senzill són molt importants, com la relaxació profunda del cos i la ment, augment de la capacitat d'escolta, atenció i intuïció, unificació del cos i la ment amb las emocions, millora del descans, desbloqueig i neteja de velles ferides i un renéixer a una nova manera de viure i de percebre la realitat.
Estar desperts.

També practiquen la meditació en moviment, en forma de Kinhin (“Caminar tranquil”), passes molt lentes i conscients i d'un passeig silenciós pels jardins o per la natura, per unificar el moviment del cos amb l’atenció.


Castellano:

ZEN

El Zen es un camino sencillo para acercarnos y experimentar lo más verdadero y esencial de nosotros mismos, liberar los bloqueos, sanar las heridas y limpiar de prejuicios nuestra mente, para así poder experimentar lo más auténtico y profundo de nuestra vida cotidiana.

Dentro del Zen, el Zaike-Zen es un “camino” adaptado a todo tipo de personas aunque nunca hayan practicado el método Zen de madurez humana.

Para conseguir este objetivo, es necesario iniciarse sobre la base de una sencilla práctica de 15 a 20 minutos diarios de duración, donde también se introduce el trabajo con los Kôan.
Para ampliar esta información pulsar meditación o Kôan.

Con la constancia de esta práctica sencilla vamos transformando poco a poco nuestra manera sentir, ver y estar, para llegar a fundirnos con una “Experiencia” de la Realidad que aunque nos envuelve constantemente somos incapaces de experimentar.

Es como vivir lo más sagrado y profundo, llegar a la plenitud y máxima madurez de nuestra existencia.

Esta re-conexión con lo más autentico de nosotros mismos, se manifiesta experimentando la unidad, empatía y amor hacia todos los seres que nos rodean.

Aunque el método del Zaike-Zen es sencillo, es muy importante para conseguir el objetivo, tener a un buen amigo, compañero de viaje, experimentado y que haya realizado previamente la “Experiencia” y superado gran parte de las etapas, un Maestro Zen.

En mi caso y al igual que varios cientos de personas, hemos tenido la suerte de trabajar con Pedro Vidal, Maestro Zen formado en Japón, que ha sabido adaptar el Zen tradicional a las personas en Occidente y al momento actual, con un método propio, sencillo y auténtico.

Os invito de corazón a todos los que queráis hacer un trabajo profundo, para poder experimentar el gran gozo de la Realidad. Cada dos meses tenemos un “retiro e iniciación” de un fin de semana en Barcelona.
Para cualquier información llamarme al 629 530 835.
O bien visitar las web de Pedro Vidal, Centro de formación Sincronía, las páginas web son: www.miradainterior.comwww.sincroniazen.com).


Kôan


Los Kôan son una parte importante de la metodología utilizada por Pedro Vidal.
El trabajo de los Kôan se realiza durante la entrevista personal que se tiene con el maestro/acompañante en el retiro o Sesshin, siendo el acompañamiento a través de la entrevista, esencial para llegar a la experiencia de lo Verdadero.

Los Kôan que literalmente significan preguntas sin respuesta, pero más bien su significado sería “Luz en el Camino”, son casos o paradojas que el maestro/acompañante plantea y que hay que intentar resolver llegando a una especie de callejón sin salida para la mente pensante.

Los Kôan nos invitan a saltar a otro nivel de conciencia y a trascender la dualidad de nuestra mente .

El trabajo de los Kôan es imprescindible hacerlo con la asistencia de un maestro Zen autorizado.

La respuesta, es como una llave, una experiencia, una realización, un despertar a lo verdadero del momento presente, una ayuda en momentos difíciles y una fuerza para conseguir nuestros objetivos.

Pedro Vidal, además de trabajar con los Kôan clásicos del Zen japonés ha incorporado la experiencia y enseñanza de algunos de los místicos de Occidente. Uno de los libros que ha publicado titulado “Kôan inspirados en San Juan de la Cruz”.

Algunos Kôan:

Cuantas gotas de lluvia están cayendo

Delante de ti hay un abanico y se pregunta
¿quién ve el abanico?

Da un discurso con la boca cerrada.

Detén el barco de vela que navega a lo lejos.


LA MEDITACIÓN


Es una de las prácticas básicas en el Zen
La modalidad que se practica en el Zaike-Zen no requiere de grandes sacrificios posturales sino que se adapta a las condiciones de cada uno, sin forzar el cuerpo en absoluto.


La práctica consiste en un ajuste de la postura correcta, un auto-masaje para unificar cuerpo con mente y fijar la atención, una relajación visualizada para incorporar también la imaginación y el trabajo con la atención y la respiración Tanden.
A continuación vendría el trabajo con los Kôan, para ampliar esta información pulsar Kôan.


Los beneficios que se obtienen de la práctica constante de este método sencillo son muy importantes, como la relajación profunda del cuerpo y la mente, aumento de la capacidad de escucha, atención e intuición, unificación del cuerpo con la mente y las emociones, mejora del descanso y del sueño, desbloqueo y limpieza de viejas heridas y el renacer paulatino a una nueva manera de vivir y percibir la realidad.
Estar despiertos.


También practicamos la meditación en movimiento, bien en forma de Kinhin o “Andar tranquilo”, pasos muy lentos y conscientes y de un paseo silencioso por el jardín o el bosque, para unificar el movimiento con el cuerpo y la atención.