Mandalas


Català:
QUE SON?


La paraula Mandala és d'origen sànscrit i es tradueix com “centre” o “cercle”.
També “Manda” vol dir essència i “La” recipient, es a dir, el recipient que conté allò més essencial e important.

En aquest sentit el Mandala és un camí d'introspecció per apropar-se més a la nostra autèntica naturalesa, al nostre cor i a la nostra essència. Un camí de tornada a casa.

El centre del cercle és el símbol de la unitat, el potencial infinit d'energia que crea tota l'expansió de l'univers i tots els éssers. També es la llavor primigènia, l'essència de la nostra naturalesa, conec-tant el nostre cor amb tot l'univers.

Aquest diagrama circular o matriu universal, el podem trobar en totes les cultures i totes les èpoques amb diferents propòsits com:
Pauta de treball personal, introspecció i auto-curació.
Treball col·lectiu: compartir una experiència i obrir el cor.
Posar ordre a dins del caos, per aprofundir un procés.
Celebració, invocació. Un cant a la vida i a l'univers.
Per relaxar-nos i unificar el nostre cap amb el nostre cor.
Pauta d'atenció, silenci, concentració i meditació.
Com a cercle sanador i terapèutic.
Com art sagrat que neix directe de la intuïció.
Una experiència ritual o Xamànica (dels Tibetans, Navajos, druïdes, etc. )

Cada ésser de l'univers és un Mandala i des del seu centre o essència giren milions d'àtoms, molècules, sensacions i experiències.
Aquest patró o matriu sagrat és la forma més repetida de tot l'univers. D'allò més gran a allò més xic: galàxies, sistemes estel·lars, planetes, llavors, flors, fruits, cristalls, fractals, ous, ulls, àtoms, l'embrió i... molts més.

Fer Mandalas és una experiència per alliberar els nostres sentiments, el nostre cor i la nostra intuïció, fent el mínim ús de la nostra part racional, per això el Mandala sempre reflectirà una experiència profundament viscuda.

Un regal per a nosaltres i per els demés des del cor.Castellano:
QUE ES?
La palabra Mandala de origen Sánscrito  significa literalmente: Centro, Círculo.
MANDA significa Esencia y LA significa Recipiente, es decir el recipiente que contiene lo más esencial e importante. En este sentido el Mandala es un camino de introspección para acercarse a nuestro Yo más verdadero a nuestro corazón y a nuestra esencia, un camino a nuestra Casa.


También el Centro del Círculo simboliza el potencial eterno, el potencial energético a través del cual todo se expande hacia la totalidad, integrando nuestro ser con todo el Universo, experimentando la unidad del Todo.


Este Diagrama Circular se ha utilizado y sigue aplicándose en todas las épocas y culturas con propósitos afines, tales como:


Pauta de trabajo personal (introspección, auto-curación).
Trabajo colectivo. Comunicarnos y compartir la alegría de una experiencia.
Poner orden dentro del caos (tomar conciencia del propio proceso).
Estructura organizativa de la vida.
Celebración, invocación y canto a la vida, al universo…
Para unificar las experiencias del circulo de nuestra vida en el ahora.
Pauta de Reflexión y Meditación. Para calmar el pensamiento.
Como Círculo sanador y terapéutico. Liberar nuestros bloqueos.
Como Arte Vivo que nace de la Intuición.
Como una experiencia Ritual (indios navajos, Tibetanos, laberintos…)


Cada Ser del Universo es un Mandala y desde su Centro o Esencia giran millones de átomos, moléculas, sensaciones, experiencias. Este diagrama circular se repite indefinidamente en Todo: átomos,  galaxias, sistemas, embrión animal, flores, cristales de nieve y agua, planetas, frac-tales, semilla, huevo, frutos…etc. Por esto el Mandala se considera el patrón o matriz más universal de la Creación.


Hacer mandalas es una experiencia para expresar nuestros sentimientos, nuestro corazón y nuestra intuición utilizando lo menos posible nuestra conciencia racional y pensamientos, por esto el mandala siempre reflejará lo autentico del momento vivido.
Un regalo para nosotros o para los demás desde el corazón.


Este taller más que hacer grandes obras de arte lo que pretende es abrir caminos hacia nuestro corazón y desde allí proyectar con sinceridad nuestra intuición.